บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 394/751 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2803-9359 โทรสาร : 0-2803-9057 E-mail : info@qatthailand.com Website : www.qatthailand.com

 

 

 

Copyright 2007  Quality Alliance (Thailand) Co.,Ltd. www.qatthailand.com    All rights reserved.

About QAT
แนะนำบริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ควอลิตี้อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งโดย ศ.ดร.สมชาย วิรุฬหผล ร่วมกับทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมและงานบริการ ด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางพารา, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, งานบริการด้านการขนส่ง, งานบริการด้านการติดตั้ง, งานบริการด้านตัวแทนจำหน่าย, โรงพยาบาล, หน่วยงานราชการ ฯ    โดยให้การบริการด้านที่ปรึกษา และ จัดอบรมเกี่ยวกับระบบบริหารงานต่างๆเช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, GMP/HACCP, SA 8000, OHSAS 18001,ISO 22000 ฯลฯ

แนะนำ Quality Alliance (Thailand) Co., Ltd.
Was founded by Prof. Somchai Virunhaphol along with expert consultants from various fields such as Automotive industrial, Metal industrial, Plastic industrial, Garment industrial, Transportation, Installation. Hospitals, Government agencies, Trading, etc. Which we provide our clients with consulting and training survice for all types of management standards such as ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, GMP/HACCP, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 22000 etc.
Consultant's Biography
Contact Us
Information QAT
QAT Services

ในด้านคุณสมบัติที่ปรึกษา บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการศึกษาปริญญาตรี ที่ปรึกษาทั้งหมดจบการศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมเคมีและวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร นอกเหนือจากนี้ ที่ปรึกษาทุกท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโทในด้านบริหารธุรกิจหรือวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มีองค์ความรู้ทั้งด้านเทคนิคและการบริหาร เพื่อให้การบริการปรึกษาได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์กับทางองค์กรสูงสุด

For our qualification : all of QAT's consultant have a back ground in Engineering & Science field (Bachelor level) in verious major's such as Industrial Engineering, Production Engineering, Chemical Engineering and Food science also all of our consultants have earned a master degree in Business Administration (MBA) and Engineering to ensure that our consultants are equipted with both techical & management skills and also to ensure our consulting service is provided with best quality.
ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 14001
GMP/HACCP
Other
ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, GMP/HACCP, OHSAS 18000
QAT มีทีมที่ปรึกษา ที่มีความชำนาญในด้าน
ที่ปรึกษาระบบ ISO/TS 16949 ของบริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านหลักสูตร Lead Auditor ISO/TS 16949 ที่ได้รับการรับรองจาก IATF ท่านจึงมั่นใจและไว้วางใจในความชำนาญและประสบการณ์ของเราได้
High
Quality With
Your Alliance
QAT
Gallery
บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองการเป็นที่ปรึกษาจาก กระทรวงการคลัง และได้ขึ้นทะเบียน เป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมในโครงการ Training Led by Consultancy (TLC) กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รวมถึงได้รับความไว้วางใจในการให้คำปรึกษาแก่องค์กรต่าง ๆ ที่เข้ารับการส่งเสริมทางด้านการมาตรฐานจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจในคุณภาพการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมของบริษัทฯ
Quality Alliance (Thailand) Co., Ltd. have been registered as a qualified consulting company by the ministry of finance and also registered as a consultant for the Training Led by Consultancy (TLC) project by TISI (Thai Industrial Standards Insitute) furthur more we have been entrusted to provide consultancy to several organization supervised by the Department of Industrial Promotion therefore you can be assure about the quality of our consulting and training services.