บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 394/751 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2803-9359 โทรสาร : 0-2803-9057 E-mail : info@qatthailand.com Website : www.qatthailand.com

 

 

 

Copyright 2007  Quality Alliance (Thailand) Co.,Ltd. www.qatthailand.com    All rights reserved.

News QAT
ข่าวสารบริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Consultant's Biography
Client List
Contact Us
Information QAT
News QAT
มกราคม 2554
กุมภาพันธ์ 2554
มีนาคม 2554
เมษายน 2554
พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554
กรกฎาคม 2554
สิงหาคม 2554
กันยายน 2554
ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ธันวาคม 2554
High
Quality With
Your Alliance
QAT
Gallery
ข่าวเดือนมีนาคม 2555

บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณคุณผู้บริหารของ อิสตา อินเตอร์เนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008

ข่าวเดือนมกราคม 2555

บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณคุณผู้บริหารของบริษัท ชินบะ ไอรอน เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

ด่วน ! พิเศษสุด
บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณคุณผู้บริหารของบริษัท ซิลิคอน คราฟ์ เทคโนโลยี จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณคุณผู้บริหารของบริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอิสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004
บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณคุณผู้บริหารของบริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตร้ี จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007
ข่าวเดือนเมษายน 2555

บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้บริหารของบริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2009

ข่าวเดือนมิถุนายน 2555

บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้บริหารของบริษัท ธุรการเจริญกิจ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้บริหารของบริษัท โปรบิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้บริหารของบริษัท แอร์ เรดิเอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
ข่าวเดือนกรกฎาคม 2555
บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้บริหารของบริษัท โคคูโย - ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2009

สำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือฉบับแปลภาษาไทย ของระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 อย่างเดียวทางเราคิดในราคา 129 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือฉบับแปลภาษาไทยของะระบบมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2009 อย่างเดียวทางคิดในราคา 199 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ติดต่อคุณเปรมกมล ไทรเกตุแก้ว ได้ที่เบอร์ 0-2803-9359 กด 0 หรือ 0-2803-9057

บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้บริหารของบริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2009

ข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2555

บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับพนักงานบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ที่ได้ใบประกาศนียบัตร จาก IATF เป็นเวลาต่อเนื่องแล้ว โดยมีรายนามดังนี้

  1. คุณชายสม วิรุฬหผล เลขที่ใบประกาศนียบัตร คือ 5-ADP-11-10-0705
  2. คุณยุภา สิทธิศิรินุกูล เลขที่ใบประกาศนียบัตร คือ 5-ADP-11-10-0700