บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 394/751 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2803-9359 โทรสาร : 0-2803-9057 E-mail : info@qatthailand.com Website : www.qatthailand.com

 

 

 

Copyright 2007  Quality Alliance (Thailand) Co.,Ltd. www.qatthailand.com    All rights reserved.

Training Services
หลักสูตรต่าง ๆ ที่ QAT สามารถให้การฝึกอบรมได้ ดังนี้
Consultant's Biography
Client List
Contact Us
Information QAT
QAT Services
ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 14001
GMP/HACCP
Other
High
Quality With
Your Alliance
QAT
In-house Training Course
Gallery
ISO 9001 : 2008
Training Period
ISO 9001 : 2008 Executive Overiew
1 day
ISO 9001 : 2008 Awareness
1 day
ISO 9001 : 2008 Implementation and Requirements
2 day
ISO 9001 : 2008 Documentation
1 day
ISO 9001 : 2008 Internal Audit
2 day
ISO/TS 16949 : 2009
ISO/TS 16949 : 2009 Executive Overivew
1 day
ISO/TS 16949 : 2009 Awareness
1 day
ISO/TS 16949 : 2009 Implmentation and Requirements
2 day
ISO/TS 16949 : 2009 Documentation
1 day
ISO/TS 16949 : 2009 Internal Audit
2 day
Advanced Product Quality Planning (APQP) & Production Part Approval Process (PPAP)
2 day
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
1 day
Statistical Process Control (SPC)
1 day
Measurement System Analysis (MSA)
1 day
ISO 14001 : 2004
ISO 14001 : 2004 Executive Overview
1 day
ISO 14001 : 2004 Awareness
1 day
ISO 14001 : 2004 Implementation and Requirements
2 day
ISO 14001 : 2004 Documentation
1 day
ISO 14001 : 2004 EMS Audit
2 day
Thai Environmental Laws
1 day
Environmental Aspects Identification
1 day
OHSAS 18001
OHSAS 18001 Executive Overview
1 day
OHSAS 18001 Implementation and Requirements
2 day
OHSAS 18001 Hazard Identification and Risk Assessment
1 day
OHSAS 18001 Documentation
1 day
OHSAS 18001 Internal Audit
2 day
GMP/HACCP and ISO 22000
GMP Executive Overview
1/2 day
GMP Implementation and Requirements
2 day
HACCP Executive Overview
1/2 day
HACCP Implementation and Requirements
2 day
ISO 22000 Implementation and Requirements
3 day
BRC (British Retail Consortium)
3 day
Other
Supplier Audit
1 day
Integrated Management System Audit (ISO 9000+ISO14001+OHSAS18001)
3 day
Integrate management System Audit (Qualtiy + Environment)
2 day
Integrate management System Audit (ISO14001+OHSAS18001)
2 day
Integrate management System Audit (ISO14001+ISO/TS 16949)
1 day
เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : QC 7 Tools
1 day
การแก้ไขปัญหาแบบ QC : Problem Soving with QC Story
1 day
การประยุกต์ใช้ 5ส เบื้องต้น
1 day
กิจกรรมกลุ่ม QCC : QCC Actvity
1 day
KPI เบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
1 day
KPI Balance Scorecard
2 day
เทคนิคการชัดตัวอย่างเพื่อนการยอมรับ
1 day
เทคนิคการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 8D
1 day
เทคนิคการสั่งงาน
1 day
ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
1 day
Suggestion System
1 day
Kaizen Technique
1 day
Six Sigma Introduction
1 day
Safety Awerness
1 day
Introduction to Lean Manufacturing
1 day